ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

A. Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
1. Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’ de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

2. Bu SİTE’ de sunulan hizmet STARK MENÜ DERİ ÜRÜNLERİ OTEL EKİPMANLARI TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (bundan böyle kısaca “www.starkmenu.com.tr” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’ nin yasal sahibi STARK MENÜ DERİ ÜRÜNLERİ OTEL EKİPMANLARI TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Stark Menü işletmesine aittir.

3. İşbu kullanım koşullarını Stark Menü gerektiği zaman değiştirebilir. Site kullanım şartlarında bir değişiklik yapılması halinde bu değişiklik güncel olarak yine site içerisinde yayınlanacak ve duyurulacaktır.

4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, www.starkmenu.com.tr tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

5. www.starkmenu.com.tr bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

B. TANIMLAR
1. SİTE: www.starkmenu.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2. ÜYE: www.starkmenu.com.tr dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.starkmenu.com.tr sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE ‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE ‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı” iki farklı ÜYE’ ye verilmez.

3. KULLANICI: www.starkmenu.com.tr web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda www.starkmenu.com.tr sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

6. İÇERİK: SİTE’ de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.starkmenu.com.tr internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’ nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

C. HİZMETLERİN KAPSAMI
1. www.starkmenu.com.tr internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

2. www.starkmenu.com.tr internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.starkmenu.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından www.starkmenu.com.tr adına ayıpsız olarak teslimidir.

3. www.starkmenu.com.tr, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’ de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www.starkmenu.com.tr tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. Bu özellikler Stark Menü tarafından serbestçe belirlenebilecek ve değiştirilebilecektir.

D. GENEL HÜKÜMLER
1. SİTE üzerinden, www.starkmenu.com.tr kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’ lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’ lara ve ÜYE’ lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.
SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında www.starkmenu.com.tr olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ ların ÜYE’ lerin kendi sorumluluğundadır.

2. www.starkmenu.com.tr, SİTE’ de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’ de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’ de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanan bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’ deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’ nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.starkmenu.com.tr sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ‘nın ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.starkmenu.com.tr sorumlu değildir.

4. www.starkmenu.com.tr, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’ yi kullanma koşulları ile SİTE’ de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. www.starkmenu.com.tr,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.starkmenu.com.tr, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.starkmenu.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin, www.starkmenu.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.starkmenu.com.tr , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. SİTE’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, www.starkmenu.com.tr ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’ lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.starkmenu.com.tr firması’ nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. İşbu SİTE’ nin sahibi STARK MENÜ DERİ ÜRÜNLERİ OTEL EKİPMANLARI TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ işletmesidir. Bu SİTE’ de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’ nin sunumu STARK MENÜ DERİ ÜRÜNLERİ OTEL EKİPMANLARI TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’ deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.starkmenu.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, www.starkmenu.com.tr hizmetlerini, www.starkmenu.com.tr bilgilerini ve www.starkmenu.com.tr işletmesine ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.starkmenu.com.tr işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve www.starkmenu.com.tr işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

8. www.starkmenu.com.tr, SİTE üzerinden KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri KVKK kapsamında işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.starkmenu.com.tr aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’ nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’ nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Bu Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. KULLANICI’ lara ve ÜYE’ lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.starkmenu.com.tr için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.starkmenu.com.tr un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

9. Basılmak üzere sipariş verilen meteryallerde kullanıcı tarafından gönderilen tasarımların , fotoğrafların, resimlerin, logoların, amblemlerin ve çalışmaların telif hakları ve kullanım izinleri ile ilgili doğabilecek problemlerden www.starkmenu.com.tr sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı siparişlerini verdiği ürünlerde kullandığı fotoğrafların, resimlerin, logoların, amblemlerin ve çalışmaların telif hakkının kendisine ait olduğunu beyan, kabul taahhüt eder. Bu ve benzeri ihtilaf durumlarında www.starkmenu.com.tr dava edilemez.

10. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

11. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

12.Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

F. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
1-www.starkmenu.com.tr, SİTE’ ye erişilmesi, SİTE’ nin ya da SİTE’ deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

2-www.starkmenu.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’ nin kullanılması ile www.starkmenu.com.tr işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

G. DEVİR
www.starkmenu.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

H. MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

I. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. yacaktır.

İ. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve İstanbul(Bakırköy) Mahkemeleri yetkilidir.
J. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, www.starkmenu.com.tr tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.starkmenu.com.tr, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

error: Content is protected !!
Yardım mı lazım?