KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Stark Menü Deri Ürünleri Otel Ekipmanları Tur.San.Tic.Ltd.Şti’in kalite politikası “müşteri memnuniyeti“ne dayanır.

Stark Menü Deri Ürünleri Otel Ekipmanları Tur.San.Tic.Ltd.Şti’in amacı, belirlediği üstün standartlara, teknik şartlara uygun ürünler sunmaktır.
Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır. Bayileri bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.
Stark Menü’de “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.
Şirketin piyasalarda rekabet gücünü artırması için “maliyet bilinci” ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir. Tüm bu ilkelerin doğrultusunda Stark Menü; bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için “sürekli gelişme” çabası içindedir.

error: Content is protected !!
Yardım mı lazım?